Fakturačné údaje

Kvetoslav Krnáč - FOTOGRAFICKÉ STUDIO SORRY
Prevádzka: Poľná 6, 934 01 Levice (Dom služieb)
Mobil: 0908 598 112
Mail: kvetokrnac@gmail.com
IČO: 43249400; DIČ: 1070427699
Č.ú.: SK98 5200 0000 0000 1637 5093

Copyright © 2021 - Kvetoslav Krnáč - FOTOGRAFICKÉ STUDIO SORRY. Vyhradzujem si všetky práva na používanie materiálov použitých na webovej stránke www.zvedajko.sk